Thời gian in: 5 - 7 ngày (trừ chủ nhật và lễ) tính từ ngày nhận được cọc đơn hàng và duyệt mẫu thiết kế.

Thời gian thiết kế: Trung bình 1-2 ngày tùy theo yêu cầu mẫu logo đơn giản hay phức tạp.

* Lưu ý: Thời gian trên có thể dao động dài hơn hoặc ngắn hơn trong một số ít trường hợp.