Chat InHCM: InHCM zalo
Hotline: 0906 45 86 39
ống hút, túi, muỗng inhcm.vn

Phụ kiện

Phụ kiện là các sản phẩm đi kèm thường dùng cho ly nhựa, ngoài in logo lên ly và cung cấp ly nhựa chúng tôi còn có các sản phẩm phụ như: 

Túi đựng ly nhựa: Túi nhựa 1 ly, túi nhựa 2 ly ngăn giữa, túi nhựa chữ T

Ống hút nhựa: Ống hút đen/trắng cong phi 6, ống hút đen/trong thẳng phi 6 bọc màng, ống hút phi 8 trong/đen bọc màng, ống hút trà sữa phi 12 bọc màng, ống hút màu nghệ thuật.

Muỗng nhựa: Muỗng nhựa màu đen, muỗng nhựa màu trắng. Dài 15 cm và 20 cm.

Nắp nhựa: Nắp nhựa cầu (93, 95, 98), nắp nhựa bằng (93, 95, 98), nắp tim phi 90, cuộn màng ép.