loading inhcm
Chat InHCM: InHCM zalo
Hotline: 0906 45 86 39
ống hút, túi, muỗng inhcm.vn

Phụ kiện

Phụ kiện là các sản phẩm thường dùng cho ly nhựa, ngoài in logo lên ly và cung cấp ly nhựa chúng tôi còn có các sản phẩm phụ như: 

✅ Túi đựng ly: Túi 1 ly, túi 2 ly ngăn giữa, túi chữ T

✅ Ống hút: Ống hút cong phi 6, ống hút trong thẳng phi 6 bọc màng, ống hút phi 8 trong/đen bọc màng, ống hút trà sữa phi 12, ống hút nghệ thuật 

✅ Muỗng: Muỗng nhựa màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu xanh

✅ Nắp: Nắp nhựa cầu, nắp nhựa phẳng, nắp tim, cuộn ép màng